Reklama

Dział Reklamy
tel. 17 86-60-511, kom. 667-664-838, fax: 17 86-60-419
e-mail: reklama@mpk.rzeszow.pl


CENNIK REKLAM w MPK - Rzeszów

ZARZĄDZENIE NR 1 / 2022

Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Spółka z o.o. z dnia 12 stycznia 2022r.

w sprawie opłat za usługi reklamowe świadczone przez MPK – Rzeszów Sp. z o.o.

 

Na podstawie § 11 ust. 5 Aktu Założycielskiego MPK – Rzeszów Sp. z o.o. oraz § 2 ust. 1 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego MPK – Rzeszów Sp. z o.o., ustala się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się cennik opłat za usługi reklamowe świadczone przez MPK Rzeszów Sp. z o.o., jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Rzeszów Spółka z o.o. nr 31 / 2013 z dnia 26 lipca 2013r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 luty 2022r.


Rozdział I

  1. Reklama na powierzchni bocznej autobusu:
Typ reklamy zł/km max
zł/m-c
likwidacja
reklamy
1/ formatka długość 300 cm na ścianach bocznych – jedna strona 0,14 400 100
2/ formatka długość 300 cm na ścianach bocznych – obie strony 0,17 500 200
3/ klapa tył, MERCEDES, Autosan 0,17 500 100
4/ klapa tył + okno MERCEDES, Autosan 0,25 750 200
5/klapa tył SOLARIS 12, JELCZ 0,14 400 100
6/ klapa tył + okno SOLARIS 12, JELCZ  0,20 600 200
7/ściany boczne (bez okien) SOLARIS 12, JELCZ 0,27 800 400
8/ ściany boczne + tył (bez okien) SOLARIS 12, JELCZ 0,30 900 500
9/ ściana boczna lewa + okna SOLARIS 12, JELCZ 0,27 800 400
10/ ściana boczna lewa + tył + okna SOLARIS 12, JELCZ 0,34 1000 500
11/ ściana boczna lewa + tył + okna + ściana prawa bez szyb SOLARIS 12, JELCZ  0,40 1200 700
  1. Nie okleja się przodu autobusu; szyby, drzwi i okien z prawej strony; okna kierowcy z lewej strony; tyłu zderzaka; miejsc tablic informacyjnych; logo i numerów taborowych.
  2. Powyższe opłaty obejmują wyłącznie usługę za ekspozycję reklamy. Wykonanie projektu reklamy oraz jej umieszczenie na autobusie należy do Zleceniodawcy.
  3. Przy montażu reklamy tego samego Zleceniodawcy na całej powierzchni autobusu na trzecim i kolejnych autobusach, MPK-Rzeszów Sp. z o.o. udziela 10%-wego upustu w kosztach ekspozycji reklamy.

Rozdział II

  1. Plakaty wewnątrz autobusu:
Czas ekspozycji Opłata w zł /1 szt. formatu:
ilość dni A4 A3 A2
do 8 8 12 16
do 15 12 18 24
do 22 17 25 34
do 30 20 30 42
  1. Dopuszcza się ekspozycję kilku plakatów tego samego Zleceniodawcy w jednym autobusie, w zależności od możliwości ich umieszczenia.
  2. W okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. opadów deszczu czy śniegu, oraz temperatur poniżej – 10 °C plakatów nie rozwieszamy.

 

Uwaga:

1. Podane powyżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

2. Zastrzega się możliwości nie przyjęcia zlecenia na reklamę bez podania przyczyny.