Rekrutacja (praca)

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Uprzejmie prosimy Państwa o zamieszczanie klauzul zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Państwach dokumetach aplikacyjnych. W innym przypadku Państwa kandydatura nie będzie rozpatrywana ponieważ jej przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Przykład:

“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

Jeśli dodatkowo zamieszczane Państwo w swoich dokumentach aplikacyjnych informacje o stanie zdrowia (np. stopień niepełnosprawności), o niekaralności albo umieszczacie swoje zdjęcie, prosimy o zamieszczenie dodatkowej zgody na przetwarzanie takich informacji.

Przykład:

“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych w postaci ... (np. mojego wizerunku), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”