Ogłoszenia MPK

INFORMACJA O KURSOWANIU AUTOBUSÓW W DNIACH 16 I 17 CZERWCA 2022 R.

Zgodnie z przekazaną informacją od Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie informujemy pasażerów, że w dniach:

- 16 czerwca 2022 r. (Boże Ciało) autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta,

- 17 czerwca 2022 r. (piątek po Bożym Ciele) autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze wolne od nauki szkolnej.