Ogłoszenia MPK

Zawieszenie kursów w dniu - 14 października 2022 r.

W dniu 14 października 2022 r. przewidywane linie które będą zawieszone z powodu braku obsługi :

Linia 9

Kursy z ul. Trembeckiego: 4:50

Kursy z ul. Olbrachta : 5:20, 7:08, 9:21, 11:06, 13:06, 15:10, 17:15

Kursy z ul. Staroniwskiej : 6:10, 8:14, 10:14, 12:09, 14:04, 16:19, 18:19.

Linia nr 13

Kursy z ul. Lwowskiej : 5:18, 7:36, 10:03, 12.27, 15:36, 18:27.

Kursy z ul. Wita Stwosza : 6:31, 8:55, 11:18, 14:04, 16:56.

Linia nr 17

Kursy z ul. Lwowskiej 6:04, 7:59, 10:01, 12:01, 14:01, 16:25, 18:25.

Kursy z ul. Przemysłowej 7:08, 9:09, 11:09, 13:07, 15:02,

Kurs z ul. Wita Stwosza 17:39

Linia nr 34

Kursy z ul. Lwowskiej: 5:04, 6:58, 9:25 12:13, 15:01, 17:49.

Kursy z Kielanówki: 6:01, 8:24, 10:48, 16:24.

Kurs z Leśnego Wzgórza: 13:37