Przetargi aktualne

Informacja o nadesłanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023/2024r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków smarnych dla MPK- Rzeszów Sp. z o.o. w 2023/2024r. nadesłano pytania:

 

Pytanie 1:

Ponieważ w przedmiocie zamówienia wymienili Państwo oleje z nazwy w zadaniu 1, zwracamy się do Państwa z prośbą o dopuszczenie produktów firmy MOL.

Po fuzji Orlen i Lotos, firma MOL jest piątym, co do wielkości, na rynku światowym producentem środków smarnych. Ich produkty są wysokiej jakości i spełniają wszystkie normy producentów oraz posiadają stosowne aprobaty; są także w pełni mieszalne z produktami wymienionymi w postępowaniu.

Dopuszczenie produktów MOL wiąże się także ze znaczącymi oszczędnościami, rzędu 30% w stosunku do cen firmy Fuchs Oil.

W związku z powyższym liczymy na przychylenie się do naszego wniosku.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych producentów olejów do zadania 1.

 

Pytanie 2:

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę środków smarowych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. zwracam się z prośbą o dopuszczenie produktów równoważnych dla produktów wymienionych w Zadaniu 1.

Ograniczenie możliwości składania ofert tylko do produktów jednego producenta powoduje brak konkurencyjności ofert w postępowaniu – w praktyce do 1 oferty. Jeżeli nie ma przesłanek w postaci zapisów gwarancyjnych lub zaleceń producentów pojazdów dotyczących stosowania konkretnie wskazanych środków smarowych jednego producenta, takie warunki w prowadzonym postępowaniu uniemożliwiają Państwu otrzymanie konkurencyjnych ofert, również pod względem technicznym. W tego typu postępowaniach na dostawy olejów i smarów na potrzeby komunikacji miejskiej, powszechnie stosuje się zapisy umożliwiające składanie ofert na produktu równoważne.

W celu opisania wymaganych parametrów olejów i smarów podaje się ich konkretne wartości (zakres) zgodnie z wymaganymi normami jakościowymi oraz wskazuje na dopuszczenia, aprobaty lub listy dopuszczonych środków smarowych producentów pojazdów. Taką formę przyjęli Państwo do opisu produktów w Zadaniu nr 2.

W wielu przypadkach w takich postępowaniach Zamawiający wskazuje kilku renomowanych producentów środków smarowych, których produkty są dopuszczone w postępowaniu ( np. Shell, Mobil, Texaco, Total, Castrol i in. )

Są to producenci globalni, obecni na rynku polskim, gwarantujący najwyższą jakość środków smarowych udokumentowaną posiadanymi aprobatami praktycznie wszystkich producentów pojazdów.

Również najwięksi krajowi producenci olejów i smarów : Orlen Oil oraz Lotos Oil mogą potwierdzić dobrą jakość swoich produktów posiadanymi aprobatami producentów pojazdów.

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu i dopuszczenie oferowania produktów równoważnych innych renomowanych producentów.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych producentów olejów do zadania 1.