Przetargi aktualne

Informacja o nadesłanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach w postępowaniu o zamówieniu na wymianę 3 zbiorników paliwowych o pojemności 20 m3 każdy na stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje że w postępowaniu o zamówienie na wymianę 3 zbiorników paliwowych o pojemności 20 m3 każdy na stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54  nadesłano pytania:

 

 

Pytanie 1:

Wymagane ubezpieczenie budowy od szkód - czy wystarczająca jest polisa OC firmy na działalność wykonywaną przez Wykonawcę na roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Polisa OC firmy będzie wystarczająca

 

 

Pytanie 2:

Czy wymagany jest nadzór nad pracami niebezpiecznymi  czyli pracami ziemnymi w wykopach oraz pracami w strefie wybuchowej przy działającej stacji    osoby z uprawnieniami budowlanymi jako kierownik budowy oraz prowadzenie dokumentacji wykonawczej w tym dziennika budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagany jest nadzór kierownika budowy.