Przetargi aktualne

Informacja o nadesłanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach w postępowaniu o zamówieniu na wymianę 3 zbiorników paliwowych o pojemności 20 m3 każdy na stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje że w postępowaniu o zamówienie na wymianę 3 zbiorników paliwowych o pojemności 20 m3 każdy na stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54  nadesłano pytania:

 

 

Pytanie 1:

Prosimy o przesłania planu sytuacyjnego z naniesioną instalacją paliwową (rurociągi).

Odpowiedz:

Pytanie_1.pdf

 

Pytanie 2:

Prosimy o przesłanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzględnieniem miejsca posadowienia zbiorników.

Odpowiedz:

Zamawiający nie posiada geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Pytanie 3:

Prosimy o przesłanie badań hydrogeologicznych wykonanych w najbliższym sąsiedztwie posadowienia zbiorników.

Odpowiedz:

Zamawiający udostępnia badania hydrologiczne gruntu, odwierty zostały wykonane w odległości ok. 40m od pola posadowionych zbiorników.

Pytanie_3.pdf

 

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga dostarczenia na czas budowy zbiornika tymczasowego. Prosimy o sprecyzowanie wymaganej pojemności. Czy dostępne na rynku gotowe zbiorniki V5m3 wraz z układem dystrybucyjnym są wystarczające? Prosimy o sprecyzowanie miejsca postawienia zbiornika zastępczego?

 

Odpowiedz:

Zamawiający preferuje bezpieczne podłączenie dystrybutora do czynnego zbiornika paliwa które umożliwiać będzie tankowanie autobusów. Jeżeli będzie to niemożliwe wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zbiornika o pojemności min. 5m3. Miejsce posadowienia zbiorników wskaże Wykonawca zapewniając zasilanie elektryczne.

 

Pytanie 5:

Termin zakończenia prac wskazany w SIWZ tj. 31.08.2024 jest dość napięty. Jaki termin jest dla Zamawiającego uznawany za zakończenie prac? Czy Zamawiający uznaje termin dopuszczenia nowych zbiorników przez UDT do eksploatacji jako termin zakończenia prac? Po tym dopuszczeniu będzie można korzystać w pełni ze stacji a na obiekcie będą odbywać się jedynie prace porządkowe.

Odpowiedz:

Termin zakończenia prac wyznaczamy na 31.08.2024 r. Termin dopuszczenia do eksploatacji nowych zbiorników przez UDT wyznaczamy do 20.09.2024r.

 

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wraża zgodę na demontaż części ogrodzenia oraz części kostki brukowej znajdującej się w pobliżu ostatniego zbiornika?

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na demontaż ogrodzenia oraz części kostki brukowej w zakresie niezbędnym do realizacji robót, po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenie do stanu pierwotnego.

 

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wymaga legalizacji zbiorników z Urzędem Miar? Jeśli tak to czy Zamawiający dostarczy paliwo niezbędne do legalizacji zbiorników?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga legalizacji zbiorników z Urzędem Miar. Zamawiający zapewni paliwo do legalizacji.

 

Pytanie 8:

Czy do oferty należy doliczyć koszty UDT oraz koszty Urzędu Miar?

Odpowiedz:

Tak, należy doliczyć koszty UDT oraz Urzędu Miar.

 

Pytanie 9:

Czy do oferty należy doliczyć koszty zatrudnienia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi?

Odpowiedz:

Tak, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia kierownika budowy.

 

Pytanie 10:

Czy Zamawiający ze swojej strony i na swój koszt zaangażuje inspektora nadzoru?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający zapewni na własny koszt Inspektora Nadzoru.

 

Pytanie 11:

Prosimy o wyznaczenie miejsca na organizację zaplecza budowy (dwa kontenery: magazynowy i socjalny oraz kabina ToiToi).

Odpowiedz:

Zamawiający wyznaczy miejsce na kontenery i ToiToi.

 

Pytanie 12:

Zbiorniki posadowione są głęboko. Jeśli pod zbiornikami nie będzie fundamentów - czy Zamawiający dopuszcza możliwość posadowienia nowych zbiorników w tym samym miejscu, ale wyżej? Obniży to koszty i przyspieszy realizację prac.

Odpowiedz:

Zamawiający wyrazi zgodę na posadowienie zbiorników w tym samy miejscu lub wyżej jeżeli nie będzie ław fundamentowych.

 

Pytanie 13:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dwóch masztów oddechowych? Jeden dla ON i jeden dla PB?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiający wymaga zachowania istniejącego stanu tj. czterech masztów oddechowych.