Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy butów roboczych dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w 2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Garaż BHP Anita Prokop
35-205 Rzeszów, ul.Warszawska 55a
Oferowana cena netto całego zamówienia: 12 434,00 zł

I zostala wybrana do realizacji zamówienia w dniu 03.12.2021 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.
Nie wykluczono żadengo oferenta.
Nie odrzucono żadnej oferty.

prot._o_otwarcia.pdf