Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy rękawic ochronnych dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. na 2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

"KIMKO: Firma Wielobranżowa Jarosław Szczerba
33-100 Tarnów ul.Wspólna 26
Oferowana cena całego zamówienia netto: 12 325,60 zł.

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 08.12.2021 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
Nie wykluczono żadnego oferenta.
Nie odrzucono żadnej oferty.

prot_z_otwarcia.pdf