Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy koszul dla kierowcó1)w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. na 2022 -2023r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Krawiecki „Mr JOSEPH” Józef Włodarczyk

31-234 Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13

oferowana cena całego zamówienia netto: 188 100,00 zł.

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 10.12.2021r.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Kopia protokołu otwarcia