Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy artykułów biurowych na 2022 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
"HURT-PAPIER" Ryszard Cebula sp. j.
35-082 Rzeszów, ul.Podkarpacka 57B
Oferowana cena całego zamówienia netto: 19 534,28 zł

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 18.11.2021 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęlo 2 oferty.
Nie wykluczono żadnego oferenta.
Nie odrzucono żadnej oferty.

prot._otwarcia_ofert.pdf