Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków czystości dla MPK-Rzeszów SP. z o.o. na 2022r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Chemigos Sp. z o.o.

35-210  Rzeszów, ul. Baczyńskiego 6

Oferowana cena całego zamówienia netto: 22 437,20 zł.

 

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 15.10.2021r .

 

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

 

Kopia protokołu z otwarcia ofert