Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy filtrów dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2022r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

       Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „AUTOCENTRUM”

       Maziarz, Krawiec Spółka Jawna

      39-300 Mielec, Wola Mielecka 358 A

Oferowana cena realizacji całego zamówienia: 172 844,00 zł netto

 

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 21.10.2021r.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Kopia protokołu z oceny ofert