Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy olejów i płynów eksploatacyjnych

dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2022r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

MGH Małopolska Grupa Handlowa

31-153 Kraków, ul. Szlak 77/222

Oferowana cena netto całego zamówienia: 36 917,60 zł

 

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 29.10.2021r.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

Kopia protokołu z otwarcia ofert