Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy akumulatorów dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2022r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Firma Handlowa „PLUS” Jacek Zieliński

38-120 Czudec, Babica 23A

Oferowana cena całego zamówienia netto: 103 350,00 zł (795,00 zł/ 1 akumulator)

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 13.04.2022r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Protokół z otwarcia ofert