Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2022r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

    Fuchs Oil Corporation Sp. z.o.o.

    44-101 Gliwice, ul. Kujawska 102

    Oferta: zadanie nr 1

    Oferowana cena całego zamówienia netto: 216 658,00 zł

    Oferta: zadanie nr 2

    Oferowana cena całego zamówienia netto: 95 880,00 zł

 

I zostały wybrana do realizacji zamówienia w dniu 15.04.2022r.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty

 

Kopia protokołu z oceny i wboru ofert.