Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na wykonanie: Przebudowa, rozbudowa myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul.Lubelskiej 54 w Rzeszowie.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

protokol_z_otwarcia.pdf