Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54 w 2024 roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

      BEZPAW Sp. z o.o.

      ul. Poniatowskiego 53, lok. 2-3, 37-500 Jarosław

      Oferowana cena całego zamówienia netto: 5 300,00 zł

 

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 24.04.2023r.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

prot._z_otwarcia.pdf