Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH MPK-RZESZÓW SP. Z.O.O.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy artykułów biurowych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o.  na 2024r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

           „HUTR – PAPIER” Ryszard Cebula sp. j.

            35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57b

            Oferowana cena netto całego zamówienia : 18 396,01 zł

 

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 24.11.2022r.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

prot_z_otwarcia.pdf