Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY FILTRÓW DLA MPK - RZESZÓW SP. Z O.O.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy FILTRÓW dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o.  w 2023r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „AUTOCENTRUM”

Maziarz, Krawiec Spółka Jawna

39-300 Mielec, Wola Mielecka 358 A

Oferowana cena realizacji całego zamówienia: 201 219,00 zł netto

 

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 04.11.2022r.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 3 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Protokol_z_otwarcia_ofert.pdf