Przetargi aktualne

Informacja o Udzieleniu Zamówienia na dostawy koszul dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. w 2024r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy koszul dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w 2024 roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usługowo - Handlowa - Produkcyjny Andrzej Rudek

28-100 Busko Zdrój, ul.Żeromskiego 4

Oferowana cena realizacji zamówienia: 86 050,00 zł

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 10.11.2023r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

protokol_z_otwarcia.pdf