Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie na dostawy akumulatorów dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. 2023/2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy akumulatorów dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023/2024 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Firma Handlowa „PLUS” Jacek Zieliński

38-120 Czudec, Babica 23A

Oferowana cena netto całego zamówienia 132 000,00 zł.

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 24.04.2023r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Protokol_z_otwarcia_ofert.pdf