Przetargi aktualne

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że postępowanie o zamówienie na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników MPK-Rzeszów Sp. z o.o. zostało unieważnione na podstawie § 51 ust 1 pkt 1.1 Regulaminu Udzielania Zamówień z powodu wystąpienia okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.