Przetargi aktualne

Informacja o wyniku postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawy paliw dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. w okresie 01.01.2022-31.12.2024r. Nr sprawy DP/01/2022-2024

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy paliw na potrzeby własne i publicznej stacji paliw w okresie 01.01.2022 do 31.12.2024 została wybrana oferta firmy ORLEN Paliwa Sp. z o.o..

W załączeniu kopia protokołu z oceny ofert, oraz kopia protokołu z wyboru oferty.

 

Załącznik do ogłoszenia:

  1. Protokół z oceny ofert.
  2. Protokół z wyboru oferty.