Przetargi aktualne

Informacja o złożonych wyniku postępowania o zamówieniu na sukcesywne dostawy koszul dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. w 2023r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie  na sukcesywne dostawy koszul dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. w 2023r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy ZPH Altex – Fashion Alina Łoboda i została wybrana do realizacji zamówienia.

W załączeniu kopia protokołu z oceny ofert.

/Protokol_z_oceny_ofert.pdf