Przetargi aktualne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. od 01.01.2022 do 31.12.2023, oraz odkup energii elektrycznej

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. od 01.01.2022 do 31.12.2023, oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną eksploatowaną przez MPK – Rzeszów Sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce regulaminy)

Osoba do kontaktów:

- Mariusz Binduga     – e-mail: firma@mp.rzeszow.pl tel. 17 86 60 405; faks: 17 86 60 419;

- Czajkowski Leszek  – e-mail: lczajkowski@mpk.rzeszow.pl, tel.: 17 86 60 425  w zakresie procedury,

- Mariusz Hałdys        – e-mail: mhaldys@mpk.rzeszow.pl, tel.: 17 86 60 403 w zakresie przedmiotu zamówienia,

 

Termin składania ofert: 26/11/2021 Godzina: 11:00

Otwarcie ofert: 26/11/2021 Godzina: 12:00

Termin związania ofertą : 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Miejsce: otwarcia ofert: MPK – Rzeszów Sp. z o.o., Rzeszów, ul. Lubelska 54; sala narad.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna poniżej.

 

Załączniki do ogłoszenia:

SIWZ kpl.

Edytowalne załączniki