Przetargi aktualne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników MPK-Rzeszó w Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników MPK-Rzeszów Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp:

Kierowcy: 102 osoby

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w 10 grupach. Szkolenia będą odbywać się w dniach 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 września oraz 4 października (grupy po ok. 10-15 osób) w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, ul. Lubelska 54.

 

Pracownicy fizyczni: 21 osób

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w 2 grupach, w dniach 3 i 7 października 2022 r. Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ulicy Lubelskiej 54.

 

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych: 1 osoba

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w dniu 17-18 października 2022 r. Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ulicy Lubelskiej 54.

 

Pracownicy administracyjno-biurowi: 1 osoba

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w jednej grupie dnia
10 października 2022 r. Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ulicy Lubelskiej 54.

 

Ilość pracowników do przeszkolenia może ulec zmianie w granicach ± 5%.

 

Oferty należy składać w terminie do 31.08.2022 roku do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego: 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54, (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2022 r. o godzinie 12:15, w siedzibie zamawiającego

(sala narad).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Szczegóły zamówienia dostępne w załączniku Istotne Warunki Zamówienia.”

 

Załącznik do ogłoszenia:

Istotne Warunki Zamówienia