Przetargi aktualne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników MPK-Rzeszó w Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników MPK-Rzeszów Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP:

Kierowcy: 49 osób

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w 2 grupach. Szkolenia będą odbywać się w dniach 17 i 24 października 2023r. (grupy po ok. 25 osób) w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, ul. Lubelska 54.

 

Pracownicy fizyczni: 4 osoby

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w 1 grupie, w dniach 25  października 2023r. Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ulicy Lubelskiej 54.

 

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych: 11 osób

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w dniu 26-27 października 2023r. Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ulicy Lubelskiej 54.

 

Pracownicy administracyjno-biurowi: 1 osoba

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w jednej grupie dnia
23 października 2023r. Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ulicy Lubelskiej 54.

 

Ilość pracowników do przeszkolenia może ulec zmianie w granicach ± 5%.

 

Oferty należy składać w terminie do 03.10.2023 roku do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego: 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54, (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2023 r. o godzinie 12:15, w siedzibie zamawiającego

(sala narad).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Szczegóły zamówienia dostępne w załączniku Istotne Warunki Zamówienia.

ISTOTNE_WARUNKI_ZAMOWIENIA.doc