Przetargi aktualne

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników MPK-Rzeszó w Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza, przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie BHP dla pracowników MPK-Rzeszów Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP:

Kierowcy: 406 osób

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w grupach po ok. 20-25 osób w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, ul. Lubelska 54. Terminy określone w SIWZ.

 

Pracownicy fizyczni: 95 osób

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w 4 grupach, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ulicy Lubelskiej 54. Terminy określone w SIWZ.

 

Pracownicy administracyjno-biurowi: 44 osoby

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w 2 grupach w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. przy ulicy Lubelskiej 54. Terminy określone w SIWZ.

 

Ogólna ilość pracowników do przeszkolenia może ulec zmianie w granicach ± 5%.

 

Oferty należy składać w terminie do 21.05.2024 roku do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego: 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54, (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2024 r. o godzinie 12:15, w siedzibie zamawiającego

(sala narad).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Szczegóły zamówienia dostępne w załączniku Istotne Warunki Zamówienia.

SIWZ.pdf