Przetargi aktualne

MPK - Rzeszów Sp. z o.o. informuje o zmianie w SIWZ na dostawę energii elektrycznej 2022-2023. Nr sprawy: EE/TM/1/2021 - ważne do 16.11.2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. od 01.01.2022 do 31.12.2023 roku, oraz odkup energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną eksploatowaną przez MPK – Rzeszów Sp. z o.o. zostały wprowadzone zmiany.

W SIWZ jest:

Wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 złotych.

Wadium należy wnieść w formie zgodnej z zapisami §19 Regulaminu udzielania zamówień MPK – Rzeszów Sp. z o.o.

Ma być:

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

W związku z tym zmianie ulega także termin otwarcia ofert

W SIWZ jest:

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.         Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 09.11.2021r. do godziny 11.00 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. Rzeszów , ul. Lubelska 54.

2.         Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2021r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Lubelska 54

Ma być:

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.         Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 16.11.2021r. do godziny 11.00 w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. Rzeszów , ul. Lubelska 54.

2.         Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2021r. o godz. 12.00 w sali narad Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Lubelska 54