Przetargi aktualne

MPK – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, o zmianie w zamówieniu na udzielenie świadczeń medycznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. na okres 2023 - 2024r.

MPK – Rzeszów Sp. z o.o. informuje, o zmianie w zamówieniu na udzielenie świadczeń medycznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Sp. z o.o. na okres 2023 - 2024r.

 

W Istotnych Warunkach Zamówienia punkcie 3 podpunkt 3 w tabeli dodaje się pozycję:

L.p.

Rodzaje świadczeń

Przewidywana ilość świadczeń w okresie 2 lat

17

Badanie i wydanie orzeczenia dla celów Kodeksu pracy

600

 

Analogicznie zmianie ulega załącznik nr 1 druk oferty i załącznik nr 2 projekt umowy.

 

Jednocześnie zmianie ulegają:

Termin składania ofert           : 01.12.2022 r. godz. 13.00

Termin otwarcia ofert            : 01.12.2022 r. godz. 13.15

 

W załączeniu poprawiona edytowalna wersja Formularza oferty

/ZALACZNIK_nr_1.doc