Przetargi aktualne

Ogłoszenie o przetargu na dostawy artykułów biurowych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy 150 szt. artykułów biurowych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023r.

Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce regulaminy)

Termin składania ofert 22.11.2022r. g. 13.00

Termin otwarcia ofert 22.11.2022r.  g. 13.15

Zamawiający nie wymaga Wadium.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do poniżej

/Istotne_Warunki_Zamowienia.pdf

/Zalacznik_nr_1_Oferty_artykuły_b.docx

/ZALACZNIK_nr_2_projekt_umowy_art.biurowe.pdf