Przetargi aktualne

Ogłoszenie o przetargu na dostawy Butów roboczych dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w 2022 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy Butów Roboczych.
Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK - Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce regulaminy).
Termin składania ofert - 02.12.2021r. godz. 13:00
Termin otwarcia ofert - 02.12.2021r. godz. 13:15
Zamawiający nie wymaga Wadium.
SIWZ_Buty.pdf