Przetargi aktualne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWY KOSZUL DLA MPK - RZESZÓW SP. Z O.O. W 2023 R

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy koszul dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023r.

Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce regulaminy)

Termin składania ofert 01.12.2022r. g. 13.00

Termin otwarcia ofert 01.12.2022r.  g. 13.15

Zamawiający nie wymaga Wadium.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do poniżej

SIWZ.pdf

DRUK_OFERTY.docx

DRUK_UMOWY.pdf

SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_TKANINY.jpg

LOGO.jpg