Przetargi aktualne

Ogłoszenie o przetargu na dostawy opon dla MPK - Rzeszów Sp. z o.o. w 2022 r. - przetarg ważny do 17.11.2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy 120 szt. nowych opon dla autobusów komunikacji miejskiej.
Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK - Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl w zakładce "Regulaminy")
Termin składania ofert 17.11.2021 r. godz. 13:00;
Termin otwarcia ofert 17.11.2021 r. godz. 13:15;
Zamawiający nie wymaga Wadium.

SIWZ_zal.pdf