Przetargi aktualne

Ogłoszenie o przetargu na dostawy środków chemicznych, papieru toaletowego i worków na śmieci dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2024r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy środków chemicznych, papieru toaletowego i worków na śmieci dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o.

Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 431 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl.
w zakładce regulaminy)

Termin składania ofert 31.10.2023r. g. 13.00

Termin otwarcia ofert 31.10.2023r.  g. 13.15

Zamawiający nie wymaga Wadium.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Istotne_Warunki_Zamowienia.docx

ZALACZNIK_NR_1_Druk_oferty.docx

ZALACZNIK_NR_2_projekt_umowy.docx