Przetargi aktualne

Ogłoszenie o przetargu na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023/2024r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o.

Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl.
w zakładce regulaminy)

Termin składania ofert 18.04.2023r. g. 13.00

Termin otwarcia ofert 18.04.2023r.  g. 13.15

Zamawiający nie wymaga Wadium.

Istotne_Warunki_Zamowienia.pdf

ZALACZNIK_nr_1_druk_oferty.docx

ZALACZNIK_nr_2_projekt_umowy.pdf