Przetargi aktualne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

27.04.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54 w 2022 roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BEZPAW Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 53, lok. 2-3, 37-500 Jarosław Oferowana cena całego zamówienia netto: 3 325,20 zł

Więcej

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

21.04.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2022r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Fuchs Oil Corporation Sp. z.o.o. 44-101 Gliwice, ul. Kujawska 102

Więcej

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

14.04.2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy akumulatorów dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2022r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Firma Handlowa „PLUS” Jacek Zieliński 38-120 Czudec, Babica 23A

Więcej