Przetargi aktualne

Informacja o nadesłanych pytaniach i udzielonych odpowiedziach w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023/2024r.

12.04.2023 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. informuje że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków smarnych dla MPK- Rzeszów Sp. z o.o. w 2023/2024r. nadesłano pytania:

Więcej

Ogłoszenie o przetargu na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023/2024r.

05.04.2023 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o.

Więcej

Ogłoszenie o przetargu na dostawy akumulatorów dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. w 2023/2024r.

05.04.2023 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy akumulatorów dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 428 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o.

Więcej