Przetargi aktualne

Wymianę 3 zbiorników paliwowych o pojemności 20 m3 każdy na stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę 3 zbiorników paliwowych o pojemności 20 m3 każdy na stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54.

Przedmiot umowy podlega zamówieniom sektorowym. W związku z tym, że jego wartość nie przekracza kwoty 431 000 euro nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień w MPK – Rzeszów Sp. z o.o. (dostępny na stronie www.mpk.rzeszow.pl. w zakładce regulaminy).

Termin składania ofert 13.06.2024r. g. 13.00

Termin otwarcia ofert 13.06.2024r.  g. 13.15

Zamawiający nie wymaga Wadium.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

SIWZ.pdf

Formularz_ofertowy.docx

Projekt_umowy.docx