Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu na wykonanie remontu placu postojowego na zajezdni MPK - Rzeszów Sp. z o.o.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
36-060 Głogów Młp., ul.Rzeszowska 101
Oferowana cena realizacji zamówienia 142 500,00 zł netto (175 275,00 zł brutto).

I została unieważniona z uwagi na znaczne przekroczenie założonego budżetu w dniu 29.07.2021 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

protokol z otwarcia.pdf