Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu na wykonanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją budynków lub zespołów budynków oraz flaty transportowej dla potrzeb audytu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
EXERGON Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul.Jagiellońska 4


Oferowana cena realizacji zamówienia 18 900,00 zł netto (23 247,00 zł brutto).

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 29.07.2021 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Pliki do pobrania