Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawę roztworu mocznika NOXy na rok 2021/22 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

STM Sp. jawna H.Mulak, W.Tabaczek
35-105 Rzeszów ul.Przemysłowa 14
Oferowana cena całego zamówienia netto: 66.400,00 zł

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 23.06.2021 r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.
Nie wykluczono żadnego oferenta.
Nie odrzucono żadnej oferty.

Pliki do pobrania