Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na wykonanie okresowych przeglądów rocznych i półrocznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane, w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów przy ul. Lubelskiej 54 w 2021 roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

BEZPAW Sp. z o.o.

ul. Poniatowskiego 53, lok. 2-3, 37-500 Jarosław

Oferowana cena całego zamówienia netto: 2 276,42 zł

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 06.05.2021r.

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Pliki do pobrania