Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków smarnych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2021r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zadanie nr 1

Fuchs Oil Corporation Sp. z.o.o.

44-101 Gliwice, ul. Kujawska 102

Oferta złożona na: Zadanie nr 1

Oferowana cena całego zamówienia netto: 234 935,00 zł

Zadanie nr 2

GREGOR Grzegorz Fąfara

37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 2

Oferta złożona na: Zadanie nr 2

Oferowana cena całego zamówienia netto: 122 107,50 zł

I zostały wybrana do realizacji zamówienia w dniu 26.04.2021r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucona żadnej oferty.

 

Pliki do pobrania