Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków chemicznych, worków i papierów dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. na 2021 r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Firma Handlowa SOFT

Marta Mazur, Mariusz Mazur

35-021 Rzeszów, ul. Prof. Chmaja 4

Oferowana cena netto całego zamówienia: 15 936,50 zł.

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 14.10.2020r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Nie wykluczono oferenta

Nie odrzucono oferty.

prot. z otwarcia.pdf

Pliki do pobrania