Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy środków czystości dla MPK-Rzeszów SP. z o.o. na 2021r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Chemigos Sp. z o.o.

35-210  Rzeszów, ul. Baczyńskiego 6

Oferowana cena całego zamówienia netto: 21 734,40 zł.

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 16.10.2020r .

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Pliki do pobrania