Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy akcesoriów samochodowych dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2021r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

STM Sp. jawna H. Mulak, J. Mulak, W. Tabaczek

35-105 Rzeszów ul. Przemysłowa 14

Oferowana cena całego zamówienia netto: 16 683,20 zł

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 30.10.2020r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Pliki do pobrania