Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy olejów i płynów eksploatacyjnych

dla MPK-Rzeszów Sp. z o.o. na 2021r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„BDG” Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 105

Oferowana cena netto całego zamówienia: 20 536,00 zł

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 04.11.2020r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 4 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Pliki do pobrania