Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy rękawic ochronnych dla MPK – Rzeszów Sp. z o.o. na 2021r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„KIMKO” Firma Wielobranżowa Jarosław Szczerba

33-100 Tarnów ul. Wspólna 26

Oferowana cena całego zamówienia netto: 11 683,90 zł.

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 12.11.2020r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym  Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Pliki do pobrania