Przetargi archiwalne

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o zamówienie na dostawy artykułów biurowych na 2021r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„HURT-PAPIER” Ryszard Cebula sp. j.

35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 57B

Oferowana cena całego zamówienia netto: 14 658,12 zł

I została wybrana do realizacji zamówienia w dniu 27.11.2020r.

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 2 oferty.

Nie wykluczono żadnego oferenta.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Pliki do pobrania